Polityka prywatności


Polityka prywatności

 

Logując się na stronie internetowej barbora.pl lub w aplikacji mobilnej BARBORA, przekazujesz Barbora Polska (dalej Spółka lub My) swoje dane osobowe i dajesz nam prawo do ich przetwarzania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce (dalej „Polityka“) oraz w Regulaminie Sprzedaży i Nabycia towarów w sklepie internetowym BARBORA (dalej „Regulamin“).

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką lub poszczególnymi jej warunkami, niestety nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do wszystkich lub niektórych usług świadczonych przez Firmę (dalej – „Usługi“).

W niniejszej Polityce znajdziesz wszystkie informacje o tym, jakie dane zbieramy i przetwarzamy, do czego je wykorzystujemy, jak długo przechowujemy itp. Ta informacja jest ważna, więc mamy nadzieję, że dokładnie ją przeczytałeś.

Zwracamy uwagę na to, że zarówno Polityka, jak i Regulamin mogą być zmieniane, uzupełniane, aktualizowane.

Dane osobowe - są to wszelkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby, a także wszelkie informacje o osobie, która została już zidentyfikowana.

Szanujemy Twoją prywatność, a bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Podejmujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i naszą polityką wewnętrzną.

Spółka gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe wymienione w niniejszym Regulaminie na następujących podstawach prawnych:

- Twoja zgoda na warunki określone w Regulaminie i w niniejszej Polityce;

- Nasze prawnie uzasadnione interesy;

- Wypełnienie stosowanych wobec Spółki zobowiązań prawnych.

W zakresie i na warunkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa

 przetwarzanie Twoich tych samych danych osobowych może odbywać się w oparciu o jedną lub kilka z powyższych podstaw prawnych.

 

1. Jakie Twoje dane przetwarzamy i dlaczego?

1.1. Rejestracja, sprawdzenie zgodności, zarządzanie i komunikacja

Rejestracja

Rejestrując się i wyrażając zgodę na warunki opisane w Regulaminie, przekazujesz nam poniższe dane z formularza. Podanie określonych danych rejestracyjnych jest konieczne i bez ich podania nie będziesz mógł korzystać z Usług. Rejestrując się, potwierdzasz prawdziwość i dokładność podanych przez Ciebie danych osobowych oraz że masz ukończone 16 lat. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładne, niekompletne lub nieprawidłowe podanie danych.

 

Dane zawarte w kwestionariuszu:

Kategorie danych

Twoje imię, nazwisko, adres, e-mail, adres pocztowy i numer telefonu

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Twoja zgoda na korzystanie z Usług zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie

Czas przetwarzania danych

Przez okres Twojego korzystania z Usług. W razie potrzeby możemy zachować Twoją zgodę i jej dowód przez dłuższy czas, aby bronić się przed roszczeniami, zarzutami lub pozwami złożonymi przeciwko nam.

 

W jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy dane zawarte w Twoim kwestionariuszu?

Na podstawie Twoich danych zawartych w kwestionariuszu tworzymy unikalny profil w serwisie internetowym barbora.pl i w aplikacji mobilnej BARBORA, dzięki któremu zidentyfikujemy Cię jako zarejestrowanego użytkownika serwisu internetowego barbora.pl oraz aplikacji mobilnej BARBORA i który umożliwi Ci korzystanie z Usług świadczonych dla zarejestrowanych użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie i/lub zgodnie z warunkami Polityki.

W oparciu o podane przez Ciebie dane profilowe rozpoznajemy Cię również wtedy, gdy np. Chcesz zaktualizować lub zmienić swoje dane, skontaktować się z nami w sprawie podania niektórych danych osobowych, skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych itp.

Używamy również danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu) podanych w Twoim kwestionariuszu w celu komunikowania się z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, uwagi, dostarczaniania ważnych informacji na temat Usług, ich świadczenia i (lub) zmian w niniejszej Polityce kontaktując się z Tobą, jeśli zapomniałeś zaakceptować zakupy lub dostrzegliśmy problemy z zakończeniem transakcji, itp.

Bardzo ważne jest, by Twoje dane podane w kwestionariuszu były dokładne i prawdziwe. Jeżeli podasz nieprawidłowe (nieprawdziwe) dane, zapomnisz o nich lub nie zaktualizujesz zmienionych danych, może to nam utrudnić świadczenie Usług, a także mogą wystąpić problemy w zapewnieniu realizacji Twoich praw. W żadnym wypadku nie będziemy ponosili odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie w wyniku podania przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Jeżeli podane przez Ciebie dane ulegną zmianie, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić zmieniając odpowiednie dane w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Jak można zaktualizować dane profilu, prosimy się zapoznać z rozdz. 5.2 niniejszej Polityki.

Spółka nie będzie w stanie zweryfikować dokładności i wiarygodności podanych przez Ciebie danych. Akceptując kwestionariusz rejestracyjny, zakładamy, że Twoje dane są dokładne i prawdziwe, a wszystkie zgody są wyrażane dobrowolnie po dokładnym zapoznaniu się z zasadami niniejszej Polityki i Regulaminem.

1.2. Zarządzanie Twoim kontem

Przetwarzamy Twoje dane, abyśmy mogli monitorować i zarządzać Twoim kontem

Dane konta:

Kategorie danych

Dane podawane podczas rejestracji na stronie internetowej barbora.pl, dane dotyczące logowania na konto, działania za pośrednictwem konta, w tym dane techniczne dotyczące wyszukiwania (adres IP, logowanie i informacje techniczne dotyczące wyszukiwania)

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Twoja zgoda na założenie i korzystanie z konta na warunkach określonych w Regulaminie

Czas przetwarzania danych

Tak długo, jak jesteś użytkownikiem konta. W razie potrzeby możemy zachować Twoją zgodę i jej dowód przez dłuższy czas, aby bronić się przed roszczeniami, zarzutami lub pozwami złożonymi przeciwko nam.

Uznajemy, że zgodę na korzystanie z konta w serwisie barbora.pl wyrażasz w momencie wykonania przez Ciebie czynności niezbędnych do założenia konta przewidzianych w Regulaminie i przez potwierdzenie rejestracji.

 

1.3. Przetwarzanie danych dotyczących zakupów

 

Zarządzanie danymi o dokonanych zakupach

 

Świadczenie usług i różnych korzyści - zawieranie i realizacja umów kupna-sprzedaży, dokonywanie zwrotu pieniędzy (w przypadku zwrotu zakupionego towaru), udzielanie zniżek itp., oprócz Twoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym przetwarzamy również dane o Twoich transakcjach zakupowych (dalej – dane dotyczące zakupów).

Twoje dane o dokonanych zakupach są przetwarzane w celu zarządzania usługami:

Kategorie danych

Twoje imię, nazwisko, e-mail adres pocztowy, numer telefonu, adres dostawy i zamieszkania, podpis (jeśli sam odbierasz towar), data i godzina zakupu oraz dostawy, nazwy towarów, ilości, wartość zakupu i udzielone zniżki, sposób płatności za dokonane zakupy oraz informacje dotyczące płatności

Podstawa prawna do przetwarzania danych

 

Twoja zgoda na założenie i używanie konta na warunkach określonych w Regulaminie

Czas przetwarzania danych

5 lat od daty dokonania zakupu.

Jak wykorzystujemy Twoje dane dotyczące zakupów?

Dane dotyczące zakupu przechowujemy przez 5 lat od daty dokonania zakupu, zaś po upływie terminu - usuwamy i/lub bezpiecznie depersonalizujemy, tj. usuwamy z kwestionariusza i innych informacji dane pozwalające Cię zidentyfikować.

 

1.4. Wysyłanie ofert i informacji

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ofert i newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazując Ci takie oferty i informacje, jak newslettery ogólne, informacje o ofertach i rabatach od nas i naszych partnerów, o zniżkach, promocjach, wyprzedażach zapraszając Cię do wzięcia udziału w grach, skorzystania z okazji i wygrywania nagród, pytamy o opinię na temat oferowanych usług i produktów itp. Podajemy oferty i informacje na Twoim koncie i w aplikacji mobilnej, a także w inny wybrany przez Ciebie sposób: np. na pocztę, wysyłając wiadomości SMS.

Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania ofert i informacji:

Kategorie danych

Twoje imię, adres e-mail i (lub) numer telefonu

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Twoja zgoda na otrzymywanie komunikatów i ofert

Czas przetwarzania danych

Dopóki jest ważna Twoja zgoda na otrzymywanie ofert i komunikatów. W razie potrzeby możemy zachować Twoją zgodę i jej dowód przez dłuższy czas, aby bronić się przed roszczeniami, zarzutami lub pozwami złożonymi przeciwko nam.

Preferowane kanały komunikacji możesz wybrać w ustawieniach prywatności na swoim koncie barbora.pl lub w aplikacji mobilnej BARBORA. Te ustawienia możesz dowolnie zmienić w każdej chwili.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania ofert i komunikatów, również w każdej chwili możesz zrezygnować lub zmienić metody (kanały) komunikacji. Twoja rezygnacja z otrzymywania ofert i komunikatów nie przeszkodzi Ci w korzystaniu z Usług.

Profilowanie danych poprzez zgłaszanie osobistych sugestii

Jeżeli zdecydowałeś się na otrzymywanie osobistych ofert wypełniając formularz konta i w tym celu wyraziłeś zgodę na profilowanie, nie tylko będziemy przetwarzać w tym celu Twoje dane formularzowe, ale dodatkowo będziemy analizować i wykorzystywać historię Twoich zakupów.

W celu przedstawiania ofert zindywidualizowanych są przetwarzane dane osobowe:

Kategorie danych

Twoje imię, nazwisko, adres, e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, szczegóły dotyczące zakupów (w tym data i godzina zakupu, nazwy produktów, ilości, łączna cena zakupu), historia przesłanych Ci ofert osobistych oraz informacje o ich wykorzystaniu.

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Twoja zgoda na profilowanie Twoich danych poprzez przedstawianie Ci ofert zindywidualizowanych.

Czas przetwarzania danych

Dopóki jest ważna Twoja zgoda na profilowanie danych poprzez przedstawianie Ci ofert zindywidualizowanych. W razie potrzeby możemy zachować Twoją zgodę i jej dowód przez dłuższy czas, aby bronić się przed roszczeniami, zarzutami lub pozwami złożonymi przeciwko nam.

Wyrażając zgodę na profilowanie Twoich danych poprzez przedstawianie Ci osobistych ofert, zyskujemy możliwość poznania Cię, dostosowania ofert do Twoich potrzeb oraz zapewnienia innych korzyści adresowanych specjalnie do Ciebie. W tym celu korzystamy z zautomatyzowanej analizy danych i podejmowania decyzji, w tym profilowania. Grupujemy i analizujemy Twoje dane z formularza i (lub) na podstawie dokonanych zakupów, biorąc pod uwagę Twoje zwyczaje zakupowe i (lub) inne elementy (np. miejsce zamieszkania, konkretne operacje zakupowe itp.). Przedstawiamy Ci odpowiednie, interesujące i przydatne oferty i inne informacje.

Na przykład, w zależności od Twojej historii zakupów i nawyków zakupowych, możemy zaoferować zniżki na ulubione kategorie towarów, informować Cię o nowościach asortymentowych i in.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były profilowane w celu składania ofert osobowych, możesz w dowolnej chwili nie wyrazić takiej zgody lub ją wycofać. W takim przypadku nadal będziesz mógł korzystać z Usług, ale nie będziemy już w stanie dostarczać Ci korzystnych ofert osobistych i informacji, angażować Cię w gry itp.

 

1.5. Statystyki, rynek i badania zachowań naszych klientów

Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment, promocje i rabaty jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych klientów.

Dane przetwarzane dla celów statystycznych, badań rynku i zachowań naszych klientów:

Kategorie danych

Miejsce zamieszkania, szczegóły dotyczące zakupu (w tym data i godzina zakupu, nazwy towarów, ilości, łączna wartość zakupu, kwota udzielonych rabatów)

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analizowanie danych i przygotowywanie raportów niezbędnych dla biznesu w celu oceny naszych działań i tworzenia wartości zarówno dla Ciebie jako klienta, jak i dla biznesu Spółki

Czas przetwarzania danych

 5 lat

Używamy automatycznej analizy danych do prowadzenia badań statystycznych, badań rynku i zachowań klientów oraz do generowania raportów niezbędnych dla naszego biznesu. Do analizy używamy danych nieosobowych i nie przetwarzamy Twojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych ani innych informacji personalnych. Analiza danych do celów statystycznych, rynkowych oraz badań zachowań naszych klientów pozwala nam na podejmowanie ważnych decyzji biznesowych w zakresie marketingu oraz na tworzenie asortymentu odpowiadającego potrzebom naszych klientów itd.

Działania dotyczące analizy danych z punktu widzenia prawnego nie mają na Ciebie żadnego istotnego wpływu.

 

1.6. Zapytania, skargi, prośby klientów i informacje zwrotne

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, skargi, prośby oraz do zarządzania Twoimi opiniami (dalej „Zapytania”).

Dane przetwarzane w celach statystycznych, badań rynku i zachowań naszych klientów:

Kategorie danych

Podane przez Ciebie dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia;

Treść Twojego Zapytania: wydarzenie, z powodu którego się zwracasz, jego okoliczności, data, miejsce, Twoja prośba, roszczenie lub informacja zwrotna, nazwa towaru, numer karty lojalnościowej, inne informacje podane w Zapytaniu;

Inne dokumenty i (lub) dane podane w Zapytaniu: np. dane z dowodu zakupu (paragonu), zdjęcia;

Nagranie rozmowy telefonicznej, jeśli zadzwoniłeś na naszą Infolinię.

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Wypełnienie naszych obowiązków prawnych i badanie Zapytań konsumentów oraz odpowiadania na nie, a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie opinii naszych klientów w celu poprawy jakości naszej działalności i świadczonych przez nas usług.

Czas przetwarzania danych

Do 12 miesięcy

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu należytego i obiektywnego rozpatrzenia Twojego Zapytania, udzielenia Ci niezbędnych informacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, rozpatrzenia Twoich żądań lub roszczeń. Możemy również analizować dane zawarte w żądaniu w celu poprawy jakości naszej działalności i świadczonych dla Ciebie usług, uwzględniając Twoją opinię i sugestie.

 

Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje Zapytanie i związane z nim dane do czasu rozpatrzenia Zapytania, udzielenia odpowiedzi i realizacji podjętych decyzji oraz do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia Zapytania, ale nie krócej niż:

- 6 miesięcy - zapytania drogą mailową

- 12 miesięcy - reklamacje

- 1 miesiąc - nagrania z Infolinii telefonicznej

- 12 miesięcy - oceny (przechowywanie gwiazdek)

- 6 miesięcy - prywatne wiadomości na Facebooku

W przypadku wszczęcia sporu prawnego lub kiedy istnieje możliwość takiego sporu w związku z odwołaniem, możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres,

do czasu przedawnienia odwołania lub wniesienia skargi i / lub wejścia w życie prawomocnej decyzji.

Jeśli w związku z Zapytaniem zostanie wszczęte postępowanie lub może powstać spór prawny, możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres - do dnia upływu ustawowych terminów wniesienia pozwu lub terminów przedawnienia roszczenia i (lub) wejścia w życie ostatecznej decyzji.

Po wygaśnięciu okresu przetwarzania i przechowywania danych ustalonego w niniejszej Polityce, usuniemy lub niezawodnie i nieodwołalnie zdepersonalizujemy Twoje dane tak szybko, jak będzie to możliwe, w rozsądnym w sposób uzasadniony i wymaganym do tego czasie.

 

 

2. Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Prawie wszystkie Twoje dane osobowe otrzymujemy tylko od Ciebie. Dane z kwestionariusza przekazujesz nam bezpośrednio, na przykład poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych, zaś dane dotyczące zakupu - korzystając z Usług.

Twoje dane otrzymujemy również bezpośrednio od Ciebie, gdy przesyłasz Zapytanie w dowolny wybrany przez Ciebie sposób: wysyłając do nas e-mail, przesyłając do nas zapytanie pisemne, dzwoniąc na naszą Infolinię w biurze obsługi klienta itp.

Jeżeli w celu jakościowego i obiektywnego zbadania Twojego Zapytania potrzebujemy zebrać dodatkowe informacje lub przeprowadzić dochodzenie w sprawie istotnych okoliczności, możemy połączyć Twoje dane z Zapytania z danymi, które posiadamy i/lub zgromadziliśmy w trakcie prowadzenia analizy Twojego Zapytania, np. możemy analizować dane transakcji, historię korzystania z konta, przeprowadzić rozmowy z naszymi pracownikami itp.

 

3. W jakich przypadkach i jakim stronom trzecim ujawniamy Twoje dane?

Możemy przekazywać Twoje dane do przetwarzania podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy przy realizacji Usług i zarządzaniu nimi, które świadczą nam usługi związane z obsługą Zapytań klientów. Takimi podmiotami mogą być dostawcy oprogramowania bazodanowego, dostawcy usług w zakresie administrowania bazami danych, dostawcy usług centrów danych, hostingowych i chmurowych, dostawcy usług w zakresie marketingu bezpośredniego, dostawcy usług w zakresie badań rynkowych lub analiz biznesowych itd. W każdym poszczególnym przypadku przekazujemy administratorowi danych tylko te dane, które są niezbędne do realizacji określonego zlecenia lub świadczenia określonej usługi. Administratorzy danych, z usług których korzystamy, mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą ich wykorzystywać do innych celów ani przekazywać innym osobom bez naszej zgody. Ponadto muszą zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o pisemne umowy zawarte z nami. Jeżeli w ramach świadczenia Usług przyznamy Ci prawo do korzystania z usług naszych partnerów (np. z programów lojalnościowych naszych partnerów), niektóre Twoje dane będą również dostępne dla naszych partnerów, ale tylko na potrzeby takiego wspólnego świadczenia usług lub w celu spełnienia innych warunków współpracy. Jeżeli zdarzenie opisane w Zapytaniu może być uznane za zdarzenie ubezpieczeniowe, wówczas przekażemy Państwa Zapytanie i dane do firmy (firm) ubezpieczeniowej, w której ubezpieczamy naszą odpowiedzialność cywilną, majątek lub która zapewnia nam inne ubezpieczenie dotyczące zdarzenia wymienionego w Państwa Zapytaniu. Firmy ubezpieczeniowe są niezależnymi administratorami danych i przetwarzają Twoje dane na warunkach i zasadach ustalonych przez firmę ubezpieczeniową.

Dane mogą być również przekazane właściwym organom lub organom ścigania, takim jak policja czy organy nadzoru, ale tylko na ich żądanie i tylko wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub w przypadkach określonych w przepisach prawa w celu zapewnienia naszych praw, bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i zasobów oraz w celu zgłaszania i obrony roszczeń.

Jeśli korzystamy z usługi świadczonej w zakresie analizy strony internetowej (np. Google Analytics) w celu ustalenia, w jaki sposób wykorzystujesz informacje podane w serwisie barbora.pl lub w aplikacji mobilnej BARBORA, możemy udostępniać Twoje zdepersonalizowane dane podmiotom trzecim, które w oparciu o te informacje dokonują oceny, w jaki sposób korzysta się z serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej do sporządzania raportów dla operatorów serwisu na temat działania serwisu lub aplikacji mobilnej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu, internetu i aplikacji mobilnej. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce cookies.

4. Na jakim terytorium i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie nie zamierzamy przekazywać oraz nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich.

5. Jakie masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych i jak możesz z nich skorzystać?

Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych określają Twoje prawa, z których możesz swobodnie korzystać, zaś my musimy zapewnić Ci taką możliwość. W niniejszej Polityce poniżej podajemy informacje na temat Twoich konkretnych praw i sposobie ich realizacji. Przeczytaj je uważnie.

 

5.1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

Masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych oraz do informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach odbiorców, okresie przetwarzania, źródłach uzyskania danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz jego znaczeniu i konsekwencjach dla Ciebie.

Większość tych informacji przedstawiamy w niniejszej Polityce i wierzymy, że są one dla Ciebie przydatne.

Jeżeli posiadasz konto na stronie internetowej barbora.pl, możesz w każdej chwili na swoim koncie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas (np. sprawdzić aktualne informacje zawarte w kwestionariuszu, zgody udzielone przez Ciebie), otrzymać faktury wystawione na Ciebie za ostatnie 12 miesięcy. Jeżeli jesteś użytkownikiem aplikacji mobilnej BARBORA, masz dostęp do wszystkich wymienionych informacji w aplikacji mobilnej.

Jeżeli informacje określone w niniejszej Polityce podane na Twoim kontcie użykownika na stronie internetowej barbora.pl lub w aplikacji mobilnej BARBORA są dla Ciebie niewystarczające lub chcesz otrzymać historię dokonanych transakcji za okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawsze możesz skontaktować się z nami w sposób określony w Rozdziale 6 niniejszej Polityki.

5.2. Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli dane przekazane nam w formularzu rejestracyjnym uległy zmianie lub uważasz, że przetwarzane przez nas informacje o Tobie są niedokładne lub nieprawidłowe, masz prawo zażądać ich zmiany, udokładnienia lub poprawienia. Możesz dokonać korekty swoich danych na swoim koncie użytkownika barbora.pl lub w aplikacji mobilnej BARBORA. Możesz również skontaktować się z nami w sposób określony w rozdziale nr 6 niniejszej Polityki i poprosić o poprawienie lub udokładnienie Twoich danych.

5.3. Prawo do wycofania zgody

W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane za Twoją zgodą, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a przetwarzanie danych w oparciu o Twoją zgodę zostanie zakończone. W poszczególnych przypadkach może to oznaczać, że nie będziemy mogli udostępnić korzystanie z naszych Usług. Przykładowo, w dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie ofert i newsletterów, a także swoją zgodę na profilowanie danych poprzez przedstawianie Ci osobistych ofert. Cofnięcie tej zgody nie będzie stanowiło dla Ciebie przeszkody w dalszym korzystaniu z Usług, ale będzie oznaczać, że nie będziemy w stanie przedstawić Ci korzystnych ofert. Możesz zmienić swoją zgodę (cofnąć lub ponownie jej udzielić), przesyłając zaktualizowany formularz rejestracyjny, zmieniając ustawienia zgody na swoim koncie użytkownika, w aplikacji mobilnej lub kontaktując się z nami w sposób opisany w rozdziale 6 niniejszej Polityki.

Po wygaśnięciu, wycofaniu lub anulowaniu Twojej zgody, usuwamy przetwarzane za Twoją zgodą dane, a w przypadkach określonych w Polityce trwale i nieodwołalnie odpersonalizujemy.

W każdym przypadku możemy przechowywać przez dłuższy okres Twoją zgodę i dowód na jej uzyskanie, jeśli będzie to konieczne, w celu obrony przed skierowanymi wobec nas roszczeniami, żądaniami lub pozwami.

 

5.4. Prawo do zażaleń

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, przede wszystkim zawsze prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Wierzymy, że dzięki życzliwemu podejściu będziemy w stanie rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości, spełnić prośby i naprawić wszelkie popełnione przez nas błędy, o ile takowe zaistniały.

Jeżeli nie usatysfakcjonuje Cię zaproponowany przez nas sposób rozwiązania problemu, lub jeśli na Twoje żądanie nie podejmiemy niezbędnych działań, przysługuje Ci prawo wniesienia zażalenia do organu nadzoru, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

5.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o nasze prawnie uzsadnione interesy. Jednak uwzględniając cele świadczonych Usług i równowagę prawnie uzasadnionych interesów obu stron (zarówno Twoich jako podmiotu danych, jak i naszych jako zarządcy danych), twój sprzeciw może oznaczać, że po zaprzestaniu przetwarzania Twoich danych nie będziemy mogli zezwolić na dalsze korzystanie z Usług.

Aby skorzystać z prawa określonego w niniejszym artykule, należy złożyć pisemny wniosek do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

5.6. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

W pewnych okolicznościach określonych w przepisach prawa o przetwarzaniu danych (gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przestała istnieć podstawa przetwarzania danych itp.), masz prawo zażądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Należy zaznaczyć, że Twoje dane z formularza zostaną usunięte bez osobnego wniosku, zaś inne dane zostaną usunięte lub trwale odpersonalizowane, jeśli przestaniesz korzystać z Usług.

 

5.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W pewnych okolicznościach określonych w przepisach o przetwarzaniu danych (gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, kwestionujesz prawidłowość danych, wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadnionego interes itp.), masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Należy jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenie przetwarzania danych oraz w okresie obowiązywania takiego ograniczenia, możemy nie być w stanie zagwarantować Państwu świadczenia Usług.

Aby skorzystać z prawa określonego w niniejszym artykule, należy złożyć pisemny wniosek do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

5.8. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z prawem do przenoszenia danych, które są przetwarzane za Twoją zgodą w sposób zautomatyzowany, masz prawo do ich przesłania innemu administratorowi. Przekażemy Ci dane, które chcesz przenieść, w formacie zwykle używanym przez nasze systemy, w formacie odczytywanym przez komputery, a na Twoje życzenie jeśli będzie to technicznie możliwe, przekażemy je bezpośrednio innemu wskazanemu przez Ciebie administratorowi danych.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, należy złożyć pisemny wniosek do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.9. Tryb rozpatrywania wniosków

W celu ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem danych wszystkich naszych klientów, będziemy zobowiązani do zidentyfikowania Ciebie po otrzymaniu Twojego wniosku o udostępnieniu danych lub skorzystania z innych Twoich praw. W tym celu możemy poprosić Cię o podanie dokładnych danych z kwestionariusza podanych w formularzu rejestracyjnym (np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) i porównania, czy podane przez Ciebie dane są zgodne z odpowiednimi danymi z formularza. Podczas tej weryfikacji tożsamości możemy również wysłać wiadomość na adres kontaktowy (SMS lub e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym z żądaniem podania kodu weryfikacyjnego. Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem (np.: podane przez Ciebie dane nie zgadzają się z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym lub nie autoryzujesz na podstawie otrzymanego SMS-a lub e-maila), będziemy zmuszeni stwierdzić, że nie jesteś podmiotem żądanych danych i Twój wniosek zostanie odrzucony.

Po otrzymaniu Twojego wniosku o skorzystanie z któregokolwiek z Twoich praw i po pomyślnym dokonaniu powyższej weryfikacji tożsamości, zobowiązujemy się do niezwłocznego (o ile nie wystąpią uzasadnione przeszkody, aczkolwiek najpóźniej w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca), udzielenia Ci informacji o działaniach, które podjęliśmy w odpowiedzi na Twój wniosek.

W zależności od stopnia skomplikowania i ilości otrzymanych wniosków mamy prawo do przedłużemia miesięcznego terminu o kolejne dwa miesiące, informując Cię o tym przed upływem pierwszego miesiąca i podając przyczyny takiego przedłużenia.

W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną, udzielimy odpowiedzi również drogą elektroniczną, z wyjątkiem przypadków, gdy nie będzie to możliwe (np. ze względu na wyjątkowo dużą ilość informacji) lub jeśli poprosisz o udzielenie odpowiedzi w inny sposób.

Odmówimy spełnienia Twoich żądań udzielając uzasadnionej odpowiedzi w przypadku, gdy zostaną ustalone okoliczności określone w przepisach prawa i poinformujemy Cię o tym na piśmie.

6. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować się z nami w następujący sposób:

Wysyłając e-mail na adres: bok@barbora.pl

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Infolinii: (+48) 22 153 0005

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: iod@barbora.pl

Adres do korespondencji: Ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

List należy skierować na adres: „Barbora Polska“, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nasze dane jako administratora danych: BARBORA POLSKA Sp. z o.o.

KRS: 0000875409

Adres siedziby: Ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

 

 

 

7. Czy Twoje dane są bezpieczne?

W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem używamy różnych technologii i procedur bezpieczeństwa. Starannie dobieramy naszych dostawców i wymagamy od nich stosowania odpowiednich środków w celu zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Nie można jednak zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych informacji drogą internetową lub używając sieci telefonii komórkowej; wszelkie przesyłanie nam informacji w wymieniony powyżej sposób odbywa się na Twoje własne ryzyko.

8. Dłuższe przechowywanie danych

Po wygaśnięciu okresu przetwarzania i przechowywania Twoich danych określonego w niniejszej Polityce, usuwamy Twoje dane, zaś w poszczególnych przypadkach określonych w Polityce - zostaną one trwale i nieodwołalnie odpersonalizowane tak szybko, jak jest to możliwe, w rozsądnym i uzasadnionym terminie wymaganym w przypadku takich działań.

Przechowywanie Twoich danych osobowych dłużej niż zostało to szczegółowo określone w niniejszej Polityce może mieć miejsce tylko wtedy, gdy:

- jest to niezbędne, abyśmy się mogli bronić przed roszczeniami, zarzutami lub pozwami złożonymi przeciwko nam i skorzystać z naszych praw.

- istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, że wszczęto dochodzenie w sprawie naruszeń prawa;

- Twoje dane są niezbędne do należytego rozstrzygnięcia sporu lub rozpatrzenia zażalenia;

- tworzenie kopii zapasowych i w innych podobnych celach;

- istnieją inne powody przewidzianych w przepisach prawa.

9. Pliki cookie

Używamy plików cookie (małego pliku tekstowego wysyłanego do komputera lub innego urządzenia (np. telefonu komórkowego), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i są one przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki. Plik cookie jest wysyłany do komputera lub innego urządzenia w celu przechowywania danych, a my możemy zidentyfikować Cię jako użytkownika Usług podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Za pomocą plików cookie możemy również połączyć Twoją historię zakupów, inne dane zebrane podczas korzystania przez Ciebie z naszych Usług i wyszukiwania w Internecie. Informacje zbierane przez pliki cookie pozwalają nam zapewnić Ci dogodniejsze przeglądanie, przedstawiać atrakcyjne oferty i dowiedzieć się więcej o zachowaniach użytkowników naszej strony internetowej, analizować trendy i doskonalić zarówno stronę internetową, jak i świadczone dla Ciebie usługi.

Pliki cookie są podzielone według typu:

Sesyjny plik cookie

Sesyjny plik cookie jest używany za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Używamy tego typu plików cookie do łączenia Twoich działań z naszą stroną internetową, a każdy sesyjny plik cookie trwa tylko w czasie trwania sesji przeglądarki, po zakończeniu której plik cookie nie jest już używany. Każda sesja przeglądarki rozpoczyna się po otwarciu okienka w przeglądarce i kończy po zamknięciu okienka w przeglądarce. Po Twoim odwiedzeniu naszej strony wszystkie sesyjne pliki cookie są usuwane.

Trwały plik cookie

Trwały plik cookie pozwala zapamiętać Twoje preferencje lub działania na stronie internetowej (lub na różnych stronach internetowych). Działa on dłużej niż sesyjny plik cookie i trwa przez czas określony w pliku cookie (zależy to od konkretnego pliku cookie). Ten rodzaj plików cookie nie zostanie usunięty po zamknięciu okienka w przeglądarce i zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Będzie aktywowany za każdym razem, gdy odwiedzisz stronę internetową, na której jest tworzony ten konkretny trwały plik cookie.

Pliki cookie są klasyfikowane według stron:

Używamy dwóch kategorii plików cookie, znanych jako „podstawowe” pliki cookie i pliki cookie „stron trzecich”. Ta kategoryzacja pomaga określić, kto jeszcze będzie miał dostęp do informacji gromadzonych przez zainstalowane plik cookie.

Plik cookie strony głównej

Plik cookie strony głównej został utworzony przez nas lub przez naszych autoryzowanych usługodawców na nasze zamówienie. Te pliki cookie pomagają lepiej wyczuć klienta i opuścić rozpoczętą sesję, na przykład przeglądarka może zapamiętać podstawowe informacje, takie jak towary, które dodajesz do koszyka, Twoja nazwa jako użytkownika i preferowany język.

Pliki cookie osób trzecich

Plik cookie osób trzecich jest tworzony przez inną firmę, nie przez nas. Czasami używamy takich plików cookie lub innych mechanizmów śledzenia, na naszej stronie internetowej wprowadzając produkty dostarczane przez strony trzecie w celu uzyskania niezbędnych danych dotyczących wydajności, danych wymaganych do celów marketingowych, w celu zapewnienia funkcji udostępniania społecznościowego itd. W takim przypadku te strony trzecie również otrzymują informacje od takich plików cookie lub innych mechanizmów śledzenia i mogą wykorzystywać takie informacje do własnych celów; mogą również otrzymać więcej informacji, niż my żądaliśmy do naszych celów.

W pasku plików cookie na naszej stronie internetowej podajemy opis celów, dla których używamy takich plików cookie i innych mechanizmów śledzenia. Jednak działania i cele, dla których te strony trzecie mogą wykorzystywać informacje uzyskane z tych plików cookie lub mechanizmów śledzenia zależą od ich własnej polityki prywatności. Więcej informacji o tym, jak to działa, a także o tym, w jaki sposób możesz nie zgodzić się na wyświetlanie takich reklam lub wykorzystywanie takich danych, znajdziesz na stronach tych usługodawców -

https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

 

Klasyfikowanie pliów cookie według celu:

Aby zrozumieć cel każdego pliku cookie, podzieliliśmy wszystkie pliki cookie na następujące kategorie:

 

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny internetowej oraz, aby można było odwiedzać naszą witrynę i korzystać z jej funkcji. Na przykład, aby zapewnić szybkie i sprawne ładowanie strony, aby można było się zalogować na naszej stronie jako zarejestrowany użytkownik, aby wybrane przez Ciebie towary i dane nie zostały utracone podczas sesji przeglądania na naszej stronie. Bez ściśle niezbędnych plików cookie niektóre funkcje naszej strony nie działałyby, a nasza strona internetowa nie mogłaby działać tak sprawnie, jak powinna. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji w celach marketingowych i nie śledzą Twoich działań na naszej stronie internetowej ani na innych stronach internetowych.

 

Wydajnościowe pliki cookie

Wydajnościowe pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i pomagają ulepszać jej funkcjonowanie. Na przykład pliki cookie dotyczące wydajności mogą pokazywać, które strony odwiedzasz najczęściej, ile czasu spędzasz na stronie, jakie towary wybierasz do przeglądania oraz pomagają rejestrować wszelkie zakłócenia na stronie. Te pliki cookie śledzą Twoją aktywność na naszej stronie, ale zbierają informacje bez bezpośredniego identyfikowania Cię. Wydajnościowe pliki cookie nie zbierają żadnych informacji w celach marketingowych i nie śledzą Twojej aktywności na innych stronach internetowych.

 

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie szczególnie podtrzymują interaktywną funkcję, która tworzy wartość dla Ciebie, ale bez nich nasza strona internetowa może działać. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej zapamiętać Ciebie i Twoje preferencje (takie jak język lub region, w którym się znajdujesz) oraz zapewnić lepsze i bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład zindywidualizować określoną stronę internetową (rozmiar tekstu, czcionkę i inne części strony, które możesz dostosować), zapewnić inne funkcje, których potrzebujesz (obejrzeć materiał wideo lub zostawić komentarz) i zapamiętać, czy odwiedzałeś naszą stronę internetową wcześniej, by wiadomości dla osób odwiedzających stronę po raz pierwszy nie byłyby już wyświetlane. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji w celach marketingowych i nie śledzą Twoich działań na naszej stronie internetowej ani na innych stronach internetowych.

 

Ukierunkowane lub reklamowe pliki cookie

Ukierunkowane lub reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowań, do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy w na stronie internetowej oraz do oceny skuteczności kampanii przez śledzenie Twoich kliknięć. Reklama może nie być wyświetlana na naszej stronie, może być wyświetlana na innych stronach nawet po opuszczeniu przez Ciebie naszej strony internetowej. Te pliki cookie zbierają informacje do celów marketingowych i śledzą Twoje działania nie tylko na naszej stronie internetowej, ale także na innych stronach internetowych.

Jak zarządzać plikami cookies

Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, klikając przycisk „Obsługa plików cookie” na tej stronie. Możesz później dostosować swoje ustawienia, zaznaczając istniejące okienka lub usuwając istniejące odznaczenie przez zaznaczenie okienka „Zgadzam się z polami wyboru” lub „Zgadzam się ze wszystkimi”. Aby ustawienia zaczęły obowiązywać, może być konieczne odświeżenie strony.

Możesz także kontrolować użycie wydajnościowych plików cookie, funkcjonalnych plików cookie, ukierunkowanych lub reklamowych plików cookie dostosowując ustawienia przeglądarki.

 

10. Ważność i zmiany polityki

Niniejsza Polityka obowiązuje od dn. 15 stycznia 2021 roku. Jeśli zmienimy tę Politykę, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie. Ostatnie zmiany w Polityce zostały wprowadzone i obowiązują od dn. 15 stycznia 2021 roku.

 

11. Stosowanie polityki

Polityka nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez nas lub przez spółki należące do naszej grupy, takie jak strona internetowa barbora.pl i (lub) zapytań, wniosków i (lub) zażaleń otrzymywanych od Ciebie przez Infolinię lub inną drogą.