HOME EXCELLENT Płyn do czyszczenia zmywarek 250 ml

HOME EXCELLENT Płyn do czyszczenia zmywarek 250 ml

6,09 zł
24,36 zł/l
Opis
Płyn do czyszczenia zmywarek
Dodatkowe informacje
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
Składniki
niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne <5% kompozycje zapachowe Limonene Zawiera: Alkohole C12-15 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane propoksylowane; Kwas cytrynowy.
Instrukcja użycia
Sposób użycia: Ze zmywarki należy wyjąć wszystkie naczynia i inne myte przedmioty. Wyczyścić sito filtrujące urządzenia. Usunąć etykietkę z zakrętki nie odkręcając jej. Butelkę należy włożyć do koszyka na sztućce zakrętką w dół. Uruchomić program dla temperatury minimum 65ºC. Po zakończeniu programu wyjąć i wyrzucić butelkę.
Producent
„POL-HUN” M. Bielska sp. j. 95-040 Koluszki, 11 Listopada 65 tel. 44 725-30-00 www.generalfresh.pl
Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C. Zakres temperatury przechowywania: od 5°C do 35°C.

Inne informacje

Kraj pochodzenia:
Nieokreślony
Ilość netto (g/ml):
250
Dane kontaktowe dostawcy:
Stokrotka Sp. z o. o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin

Rzeczywiste towary mogą wyglądać nieco inaczej niż na zdjęciach. Rzeczywiste towary mogą być dostarczone w innym opakowaniu, wyglądać lub mieć inny kształt. Informacje zawarte w opisie produktu dostępnym w sklepie internetowym mają charakter ogólny; w związku z tym nie są one identyczne z informacjami podanymi na opakowaniu produktu. Informacje podane na opakowaniu produktu są bardziej szczegółowe i mogą nieznacznie różnić się od informacji podanych w opisach produktów dostępnych w sklepie internetowym. Zawsze zaleca się przeczytanie i przestrzeganie informacji podanych na opakowaniu produktu. Liczba produktów objętych promocją jest ograniczona.